Лайънс клуб Стара Загора - Августа

Продължаваме помощта

Поредна пратка с детски дрехи и играчки замина към настанените в Хотел Мелия, Слънчев бряг майки с деца, избягали от войната в Украйна. Благодарности на Lion Николета Гаджева, Lion Милена Колева, Lion Emil Slavov...

Добрини…

В изпълнение на задачата, която сме си поставили да бъдем обществено активни и полезни Лайънс клуб Стара Загора Августа покрепи с финансова помощ Кризисен център гр.Бургас, където се събират средства за бежанците от войната....

Годишни отличия за клуба

Лайънс клуб Стара Загора Августа с годишни отличия за щедростта от доброта, станала ежедневен начин на действие с всеки проект, жест и подадена ръка в полза на хора в нужда, профилактика на заболявания, екология...

И ние се включваме!

Лайънс клуб Стара Загора Августа дари на Куклен театър Стара Загора парична сума в подкрепа на благотворителния спектакъл, от който 100% от прихода отива към Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора и ще бъде насочен...

Помощ за нуждаещи се

Помощи за бежанците от войната вчера доставиха президента на клуба Ваня Янкова и съпругът й и наш член Димитър Янков до хотел в Слънчев бряг, където настанените 400 души имат нужда от детски дрехи...

Работим за децата

Заедно и със сърце винаги можем повече! Подкрепихме проекта и благородната инициатива на Инър Уийл Клуб Стара Загора – Берое – „Усмихни родител, усмихни дете“ с помагала за ежедневието, здравето и хигиената на децата...

8-ми март!!!

На 8 март, Международния ден на жената, Лайънс Клуб Стара Загора Августа подарихме на жените, работещи в Центровете от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи с и без увреждания в Стара Загора...

Подаряваме 14 000 дръвчета в Стара Загора – Парк Бедечка

Днес дарихме съботата и личното си време в раздаването на хиляди дръвчета на старозагорци. Заедно с Гората.бг, доброволци, членове на Лайънс клуб Стара Загора Августа и младежи от Лео клуб Стара Загора Августа раздавахме...