Онлайн среща на New Voices Европа – Fireside meeting

Онлайн среща на New Voices Европа – Fireside meeting – с българско участие на Анелия Кънева, вице Дистрикт управител 2019-2020 и Мариела Савкова от Лайънс клуб Вида-Видин.
Споделен опит – как се справяме с предизвикателствата, как да сме по-полезни на нашите общности, как да мотивираме последователи и …още много.
В очакване сме на следващите онлайн срещи!

Може би искате да прочетете и...