Първата Виртуална Национална Конвенция на Дистрикт 130 България

Първата Виртуална Национална Конвенция на Lions Clubs Bulgaria – District 130 се проведе успешно днес с 56 делегати от 76 поканени легитимни с право на глас. Кворумът бе налице в 9:30 и заедно обсъдихме и приехме отчети за дейността на Кабинета на ДУ Иван Байков и финансовите отчети за 2019 и към момента. Делегатите избраха управителния съвет на Асоциацията на Лайънс клубовете в България Дистрикт 130 за 2020-2021 Лайънс година начело с Анелия Кънева – дистрикт управител, Владислав Симчев – първи вице-дистрикт управител, Дорина Дечева – втори вице-дистрикт управител, Иван Байков – непосредствен паст-дистрикт управтиел, Неделина Младенова – секретар, Валентина Станчева – ковчежник и ПДУ Веселин Георгиев – отговорен секретар
Пламен Чингаров – координатор GLT
Недялко Младенов – координатор GMT
Вили Тодорова – председател на Регион Юг
Събин Събев – председател на Регион Север
Марин Калнев – председател Зона Тракия
Станислава Кодева – председател Зона Изток
Костадин Пиперевски – председател Зона Северозапад
Споделихме с гордост добри практики и готовността си да служим ЗАЕДНО и да сме добър пример!

Може би искате да прочетете и...