Отново с приятели!

Завърши поредната Лайънс година, която заедно LIONS club Stara Zagora AugustaLions Club Stara Zagora и LEO club Stara Zagora Augusta отчетоха с изнесена сбирка, начело с новия Дистрикт управител Анелия Кънева. Заедно Лео и Лайънс обменяха идеи и плануват нови събития и добрини за хората в нужда, за превенция на социално значими заболявания, в полза на обществото и опазване на природата. Заедно, давайки пример за обществена и социална ангажираност и да бъдем активни в Добрините, така както на хорото сме заедно в синхрон и удовлетворени от резултати да видим усмивки на хората около нас.

Може би искате да прочетете и...